Verksamheten på vårt kontor i Bryssel.

Nykterhetsrörelsens Brysselkontor

För att ge fler personer möjlighet att komma närmare EU och förstå EU bättre har vi ett lokalkontor i Bryssel med två anställda. Där jobbar vi bland annat för att påverka EU:s institutioner genom att främja en folkhälsobaserad alkoholpolitik i EU. Genom Brysselkontoret är vi medlemmar i stora europeiska nätverk och arbetsgrupper, och våra anställda där är även med på europeiska och internationella konferenser. De anställda är rörelsens ögon, öron, mun och fötter för att bevaka, rapportera och analysera vad som händer på EU-nivå inom våra sakfrågor.

Rörelsens mål är ett EU som bidrar till och ger medlemsstaterna makten att föra en evidensbaserad alkoholpolitik samt skapar möjligheter till kunskapsutveckling, utbyte och samarbete mellan medlemsstater för att minska alkoholskadorna i hela EU.

Om du vill kontakta Brysselkontoret kan du nå dem här:

Emil Juslin
Politisk sekreterare i EU-frågor
emil.juslin@iogt.se

Runa Annasdotter Neely
Politisk assistent
runa.neely@iogt.se