Vi vet att kunskapstörsten är större än någonsin, vi människor är nyfikna! Samtidigt kryllar vårt land av människor med spridda kunskaper och som är villiga att dela med sig av sin tid. Det är där vi kommer in. Vi på NBV har över 6000 cirkelledare över hela landet som hjälper dig att lära dig det du vill, eller utvecklas inom det du vill – oavsett om det gäller träsnideri, mönsterpassning, merengue eller svenska för vårdpersonal. I våra studiecirklar finns det alltid något att lära!

Vi är landets äldsta studieförbund med mer än 120 års erfarenhet av folkbildning. NBV är ett partipolitiskt obundet och religiöst neutralt studieförbund. Vårt uppdrag kommer från våra medlemsorganisationer och verksamheten möjliggörs genom tusentals ideella cirkelledare, föreningsfunktionärer samt stöd från stat, kommun och landsting. NBV finns över hela landet och verksamheten varierar beroende på lokala förutsättningar.

blobid0.png

Vår historia

NBV bildades ur nykterhetsrörelsen och är Sveriges äldsta studieförbund. Redan 1894 startade folkbildning i form av studiekurser och bedrevs i den formen fram till 1902 då Oscar Olsson kom med sitt förslag att ersätta studiekurserna med vad han kallade för studiecirklar. Den allra första studiecirkeln hölls samma år av Godtemplarordens studieförbund. Senare bildades även Nationaltemplarordens studieförbund och Sveriges Blåbandsförbunds studieförbund. Dessa tre studieförbund gick 1971 samman och skapade då studieförbundet NBV. 

Vårt arbete fokuserar på tre områden: nykterhet och livsstil, delaktighet och demokrati samt utveckling av föreningsliv, nätverk och grupper

Vår historia

Våra värderingar

NBV:s grundläggande idéer bygger på: 

  • NBV:s idégrund om nykterhet, demokrati och föreningsliv.
  • NBV har som utgångspunkt att varje människa i samverkan med andra växer genom folkbildning.
  • NBV erbjuder människor att välja NBV för att öka sin kunskap, uppleva kultur och möta nykterhetsrörelsens idéer i en välkomnande miljö.
  • NBV vill genom verksamheten stärka alla människors lika värde, ge verktyg för föreningsfrihet och rätten att uttrycka sina åsikter. 
     

Vår vision

"Befriande möten som bildar ett klartänkt Sverige."

Vi skapar förutsättningar för människor att bilda ett gemensamt ”vi”. I trygga möten lär vi av varandras olikheter och erfarenheter istället för att låta dem begränsa oss. Det är så vi tillsammans kan skapa ett samhälle där nya tankar och perspektiv får plats.  

Vi vill ge alla en möjlighet att göra sin egen bildningsresa. Varje grupp består av individer och för den enskilda individen erbjuder vi möjligheten att få delta i verksamhet utifrån det egna valet, fritt från betyg och ett lärande som gör att deltagarna växer och utvecklas. Vi finns självklart som stöd för gruppen under hela vägen. Vi fokuserar på möten och att skapa mötesplatser, fria från krav och prestationer. Det är vi som skapar möjligheten att dessa möten tar plats.