Vi vet att kunskapstörsten är större än någonsin, vi människor är nyfikna! Samtidigt kryllar vårt land av människor med spridda kunskaper och som är villiga att dela med sig av sin tid. Det är där vi kommer in. Vi på NBV har över 6000 cirkelledare över hela landet som hjälper dig att lära dig det du vill, eller utvecklas inom det du vill – oavsett om det gäller träsnideri, mönsterpassning, merengue eller svenska för vårdpersonal. I våra studiecirklar finns det alltid något att lära!

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, är landets äldsta studieförbund med 130 års erfarenhet av folkbildning. På NBV arbetar vi med frågor som handlar om alkohol och andra droger, folkhälsa och integration. NBV finns över hela landet och vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang.

Vi har en stark koppling till våra medlemsorganisationer och har därifrån de grundläggande idéerna om nykterhet, demokrati och bildning. Vi  är partipolitiskt obundna och religiöst neutrala och vi har en historia som sträcker sig tillbaka till 1894 då IOGT:s studieförbund bildades.

Vårt mål är att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. Vi vill skapa mötesplatser för mångfald. Därför erbjuder vi nyktra mötesplatser, där ingen känner sig begränsad på grund av att det serveras alkohol.

blobid0.png

Vår uppgift är att tillsammans med våra medlemmar ge alla tillgång till bildning och kultur genom att:
​​​​​​​

  • bedriva ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete, på helnykter grund, riktat till alla.
  • främja studier kring samhälls- och livsåskådningsämnen, särskilt frågor kring alkohol och andra droger, ett hållbart samhälle, befolkningens hälsa, livsfrågor, demokrati, trafiksäkerhet samt integrations- och internationella frågor.
  • för deltagarna i förbundets verksamhet medvetandegöra medlemsorganisationernas mål och uppgifter.
  • stimulera och utveckla nykterhetsrörelsens medlemmar för insatser i rörelsens och samhällets tjänst

Vår historia

Vår vision:

Befriande möten som bildar ett klartänkt Sverige

Visionen vilar på våra nitton medlemsorganisationers grundläggande idéer och i NBV har vi fokus på tre idéområden: 

Demokrati, bildning och nykterhet

Demokrati

NBV står upp för demokrati i allt dagligt arbete, för att erbjudandet om folkbildning ska nå människor som ännu inte är delaktiga på lika villkor i samhället.  

Bildning

Vi kombinerar verksamheter med varandra oavsett väderstreck, bakgrund, framtidsdrömmar och förkunskaper. 

Nykterhet

Vi vardagssamtalar om nykter livsstil och alla inom NBV:s organisation för samtal om och reflekterar över värdet av en helnykter livsstil och på vilket sätt drogfrågan påverkar samhället vi möter.