Vad är en norm?

Vad händer om man bryter mot en norm och vad skapar normer?  Se filmklippet med Pontus Strimling och diskutera frågorna nedan, eller andra funderingar ni får då ni ser filmen.

 

Att prata om

Pontus beskriver normer som informella regler som får sociala konsekvenser om en inte följer dem. Vad finns det för normer kring alkohol och på vilket sätt är de beroende av sammanhanget, det vill säga var, när, hur och vad människor dricker?

Nästa sida:

Alkoholkulturen bland studenter i Chiang Mai