Alkoholkulturen bland studenter i Chiang Mai

Hur ser alkoholkulturen ut bland studenter i Chiang Mai och påverkar situationen hur de dricker? Se filmklipp 2 med Chonthita Kraisrikul ”Neab” och diskutera frågorna nedan, eller andra funderingar ni får då ni ser filmen.

Alkoholkulturer kan skilja sig åt beroende på när, hur och var människor befinner sig. En situation som på många ställen i världen är starkt kopplad till alkohol är studentlivet. Varför tror ni att det är så? Neab berättar hur de skapat en studentklubb för att minska problemen kring alkohol – har ni några tips eller tankar som ni skulle vilja dela med henne?

Finns det andra sammanhang än studentlivet som är, eller har varit, starkt förknippade med alkohol men där kulturen förändrats?

Nästa sida:

Moses Kinobi