Förväntansfull

Fördjupningsuppgift

Se den korta filmen Förväntans-full (3 min) som tagits fram av tankesmedjan Fake Free. Prata om vad ni känner när ni sett den. Håller ni med om det som sägs? Hur stor del av det som händer då vi dricker alkohol tror ni är kopplat till förväntningar, det vill säga normer kring hur någon ska bete sig då de har druckit alkohol? Kan det skilja sig åt beroende av sammanhang, grupp, ålder, kulturell kontext eller andra faktorer?

 

Nästa sida:

Image på flaska