Studiecirkel som arbetsform

Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer om ett ämne de är intresserade av.

Genom gemensamma reflektioner och diskussioner ökar hela gruppens samlade kunskap. Studiehandledningen ska stimulera till diskussioner och samtal, inte ge alla svar. Här finns inget facit, inget rätt eller fel. Bara förslag till frågeställningar.

För att räknas som studiecirkel ska ni:

  • vara minst tre deltagare och kan vara upp till 20 deltagare,
  • varje deltagare ska delta vid minst tre träffar och minst en av de tre första träffarna
  • träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att träffas till exempel varannan vecka
  • arbeta minst en till fyra studietimmar per gång, en studietimme är 45 min
  • träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar
    arbeta tills det gemensamma målet har uppnåtts.
     

Ta kontakt med närmaste NBV-kontor så hjälper de er att komma igång. Ni hittar kontoren på www.nbv.se

Nästa sida:

Se alkoholnormen – hos dig och i världen