Introduktion

Nu kommer fördjupningen till studiematerialet Normalia, som IOGT-NTO och NBV tagit fram om normer och förväntningar av olika slag.

Materialet består av tre tematiska områden, med tre-fyra studiepass vardera. Innehållet bygger på korta, filmade intervjuer med både forskare och personer från IOGT-NTO-rörelsens partnerorganisationer runt om i världen. Utifrån dessa personers tankar och erfarenheter kring alkoholnormer väcks frågor och funderingar som ni kan diskutera och reflektera över. Gruppen väljer var ni vill börja, spåren är fristående från varandra. Ni kan också välja att läsa grundmaterialet Normalia, som ni hittar här.

De tre tematiska spåren är:

  • Se alkoholnormen­
    – hos dig och i världen
  • Botten upp
    – manlig och kvinnlig alkoholnorm
  • Med alkoholnormen i resväskan
    – om alkohol och turism

Har du frågor? Kontakta oss på: info@iogtntororelsen.se eller info@nbv.se  

Detta dokument har finansierats med stöd från Sida genom Forum Syd. Sida och Forum Syd delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs.

Om ni efter studiecirkeln blir nyfikna på mer eller har synpunkter så hör gärna av er till verksamhetsstrateg carina.sommarstrom@nbv.se

Den här studiecirkeln är kopplad till IOGT-NTOs strategiska arbete med att etablera alkoholnormen i samhällsdebatten. Se iogt.se/alkoholnormen. Den kan genomföras helt fristående men också som en fördjupning av grundmaterialet Normalia 

Nästa sida:

Studiecirkel som arbetsform