Fördjupningsuppgift

Titta inför eller under er träff på de hemsidor och reklamkampanjer som tas fram av olika alkoholföretag. Se gärna både på reklam som riktar sig direkt till en svensk publik och alkoholreklam i andra länder. Vilken alkoholnorm vill de stärka? Vilka sammanhang, målgrupper eller känsla vill de förmedla med reklamen? Skiljer de sig mellan olika länder? Hur tror ni att människor påverkas av dessa, beroende av deras egen bakgrund?

Nästa sida:

Ändra normer - är det möjligt?