Ändra normer - är det möjligt?

Läs texten

I den förra träffen pratade Pontus Strimling om reklamens betydelse och huruvida den påverkar normer. Han menade att reklam inte ändrar normer men hjälper till att få saker att verka vanliga och därmed förstärka normer som redan finns. Men vad mer påverkar våra normer och går det att förändra existerande normer?

Normer inbegriper nästan alla aspekter av våra liv och styr hur vi förväntas bete oss i olika situationer. Alkoholnormen, som det här materialet fokuserar på, är en stark norm i många kulturer och sammanhang – men den kan skilja sig åt. I vissa områden är normen att människor förväntas dricka alkohol och i andra att de inte gör det. Det finns också förväntningar kring vem, var, hur och vad människor dricker och förväntningar på hur de ska bete sig då de har druckit.

Normerna kring alkohol, liksom många andra normer, kan dock förändras. I många länder utanför Europa ökar exempelvis alkoholkonsumtionen bland kvinnor, som tidigare kanske inte druckit alkohol alls. Men går normer att förändra åt ett håll går de också att förändra åt ett annat.

Att prata om


Har ni exempel på om normer kring alkohol förändrats i exempelvis Sverige över en längre tid? Vad tror ni att det beror på?

Nästa sida:

Hur vänder vi en norm?