Ungdomar törstar efter bildning

Nyfikenhet är bildningens drivmedel! Hela 71 procent av unga mellan 16-29 vill lära sig mer för att de är nyfikna. Av 28 ämnesområden ville ungdomar bilda sig inom 20. Och vilken mötesplats passar bättre än folkbildningen, egentligen? 

Om du vill starta eller delta i en studiecirkel, kontakta ditt närmaste NBV-kontor för att komma igång!