Supande seniorer

Allt fler äldre väljer flaskan. Sedan 2004 har ungdomar och vuxna druckit allt mindre, samtidigt som våra äldre super allt mer. 

 

”Äh, låt en gammal gubbe/gumma leva lite”, kanske du tänker. Det är faktiskt precis det vi vill! Alkoholkonsumtion ökar nämligen risken för nästan alla alkoholrelaterade sjukdomar. Så som cancer, beroenden och hjärt-och kärlsjukdomar. Äldre som dricker löper också större risk för att ramla, skada sig och dö i allvarliga olyckor.  

Läs mer i rapporten Alkohol och äldre

Om du vill starta eller delta i en studiecirkel, kontakta ditt närmaste NBV-kontor för att komma igång!

Nästa sida:

Lär dig cykla!