Publicerad

Sex tips om hur du hanterar samtalet i digitala möten.

Leonard von Wolcker är en av NBVs verksamhetsutvecklare, med en stor erfarenhet av att arbeta med distanscirklar. Här tipsar han om vad du som cirkelledare kan tänka på inför din studiecirkels videomöten och gruppsamtal.

Leonards tips för samtal i digitala möten:

  1. Ha förståelse och tålamod! Alla människor är inte bekväma i att prata och synas i digitala möten. En tröst är att man vänjer sig väldigt snabbt. 

  2. Se till att alla kommer till tals. Du kan behöva moderera samtalet lite mer än vanligt. Det är precis som med telefonsamtal: vissa kan prata i timmar, medan andra bara säger det nödvändigaste.

  3. Fråga dina deltagare hur dom mår och vad de gjort sedan sist. Det blir en mjukstart där alla får utmana sig i att samtala på detta sätt. 

  4. Be deltagarna ta bilder på vad de gör. Tillverkar de något kan de ta kort på processen, oavsett om de smider en kniv eller syr ett lapptäcke. Det är också ett bra underlag som visar på att er verksamhet faktiskt utförs.

  5. Samla gärna upp frågor innan, eller be folk chatta in det dom vill prata om. På så sätt får ni lite av en agenda att följa, som ger struktur till samtalet. Risken för att man avbryter varandra minskar.

  6. Be alla att vänta någon sekund innan de svarar på något. I videomöten och andra digitala röstsamtal blir det ofta 1-2 sekunders fördröjning, vilket kan resultera i att man ”pratar i mun” på varandra. Det är en vanesak som alla lär sig snabbt!