Publicerad

NBV följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det är principen vi följt under hela pandemin och fortsätter följa.

För att begränsa spridningen av covid-19 har Regeringen och Folkhälsomyndigheten, den 21 december, tagit nya beslut om åtgärder.

NBV fortsätter ta ansvar för att medverka till att vi gemensamt kan minska smittspridningen. Vi har under pandemin genomfört en rad förändringar och ställt om vår verksamhet. Vi vill fortsätta bidra till att människor, fritt och frivilligt, kan bilda sig, men det ska ske på ett tryggt och smittsäkert sätt.

Därför har vi bland annat gått över till att arrangera kulturarrangemang och studiecirklar på distans. I våra lokaler har vi satt upp affischer med information och vi uppmanar deltagare i vår verksamhet att delta med försiktighet. Vi ser till att handhygien hålls och att vi håller de avstånd som krävs.

Nu går vi in i ett nytt läge där vi behöver hjälpas åt att hålla ner spridningen av covid-19, därför har vi beslutat att:

·      Vid sammankomster inomhus tillåts bara sittande deltagare om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.

·      Om det är fler än 20 och högst 500 deltagare inomhus utan vaccinationsbevis gäller krav på maximalt 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskapen.

·      Vid arrangemang större än 500 deltagare inomhus krävs vaccinationsbevis samt maximalt 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskapen.

Detta gäller från den 23 december tills vidare.

Frågor och svar om coronaviruset, riskområden och spridning finns på www.folkhalsomyndigheten.se

Om  covid-19 på andra språk