Publicerad

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att göra en tillfällig ändring av statsbidragssystemet så att 2020 års verksamhet inte påverkar fördelningen av kommande statsbidrag.

Folkbildningsrådets styrelse har också beslutat om en dispens för att möjliggöra utökad verksamhet på distans. Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet kan nu genomföras digitalt, även om alla deltagare inte är uppkopplade samtidigt. 

Kulturprogram får anordnas på distans även om deltagarna inte är samlade fysiskt. Däremot måste deltagare på kulturprogram även i fortsättningen delta samtidigt. 
 

Det ligger i linje med tidigare rekommendationer om att all verksamhet som går just nu ska genomföras på distans.