Publicerad

Från och med den 9e februari kan vi komma igång med vår verksamhet igen.

Det innebär att du i din förening, grupp eller studiecirkel nu kan fortsätta bilda er och bidra till ett demokratiskt samhälle. Behöver ni inspiration för att komma igång, ta del av våra tips  för att få liv i studiecirkeln igen!

Under pandemin har vi kunnat genomföra digitala satsningar och vi hoppas att de som tycker att det har fungerat fortsätter göra så. Därför kan vi nu äntligen träffas inomhus, utomhus och digitalt igen.

I vår digitala verktygslåda kan du hitta verktyg för att skapa digital verksamhet.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer, det är principen vi följt under hela pandemin och fortsätter följa.

För dig som ännu inte vaccinerat dig:

Myndighetsrekommendationer från den 9 februari

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.