Vårt uppdrag kommer från våra medlemsorganisationer och de möjliggör en stor verksamhet över hela landet.

Våra samarbetsorganisationer väljer att samarbeta med oss på NBV genom ett gemensamt avtal.

 

Medlemsorganisationer

Samarbetsorganisationer

 

 

Medlemsorganisationer

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige
Drottninggatan 13
541 50 Skövde
0500-48 14 86
info@bihsavezzena.com

Bosnien-Hercegovinas Riksförbund
Box 2293
600 02 Norrköping
011-16 66 23
bhrf.info@bhsavez.org 


Bosniakiska Islamiska Samfundet
Åkerssjövägen 10
461 53 Trollhättan
0763 102 447
0520 499 064
kontakt@izb.se 

Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund
Bergsgårdsgärdet 41,
424 32 Angered
073-667 02 97

kontakt@bemuf.org

Bosniskhercegovinsk-Svenska Kvinnoförbundet i Sverige
Skaraborgsvägen 21, V pl.3
506 30 Borås
bskrf@hotmail.com

Drogfri Uppväxt image

Drogfri uppväxt
Ali Jerremalm
info@drogfri.org


IOGT-NTO

Box 12825
112 97 Stockholm
08-672 60 00
info@iogt.se

Junis logo

JUNIS
Box 12825
112 97 Stockholm
08-672 60 00
info@junis.org 

Unga KRIS
Kriminellas Revansch i samhällets Ungdomsförbund
c/o Elisabeth Edvardsson
Sjötorpsvägen 17
802 57 Gävle
ungakris@kris.a.se

KRIS-LOGOTYPE-2022.png

KRIS
Kriminellas Revansch i Samhället
Gröndalsvägen 194,
117 69 Stockholm.
08-642 00 06
info@kris.a.se 

Länkens Kamratförbund
Hvidehusvägen 3
466 95 Sollebrunn
0322-453 32
info@lankenskamratforbund.com

Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Byängsgränd 8 
120 40 Årsta
08-555 765 55
info@mhf.se 

MHF-Ungdom
Byängsgränd 8 
120 40 Årsta
08-555 765 55
info@mhf-ungdom.se 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Box 12825
112 97 Stockholm
08-672 60 80
info@nsf.scout.se 

Svenska Frisksportförbundet
Stensund
619 91 Trosa
0156-532 10
kansliet@frisksport.se 

Sveriges Blåbandsförbund
Princess Hall
Dag Hammarskjöldsväg 14
115 27 Stockholm
08-667 62 52
kansliet@blabandet.se 

Sveriges Blåbandsungdom
Princess Hall
Dag Hammarskjöldsväg 14
115 27 Stockholm
08-667 62 52
kansliet@sbu.nu 

Tempel Riddare Orden
Stormästare
Mats Valli
Stormgatan 16
754 31 Uppsala
expeditionen@tempelriddareorden.org

Ungdomens Nykterhetsförbund
Box 12825
112 97 Stockholm
08-672 60 00
info@unf.se

 

Samarbetsorganisationer

Samarbetsorganisationer väljer att samarbeta med oss på NBV genom ett gemensamt avtal.

Adventistförbundet i Sverige

APU Network

Albanska Föreningars Union

Albanska Riksförbundet i Sverige

Bettingtorsken spelberoendeförening

Bosnien Hercegovinas Koncentrationslägerfångar

Djurens rätt

Eritreanska Riksförbundet

Frisksportarnas ungdomsförbund

Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN)

Integrium

Kurdiska demokratiska samhällscenter i Sverige – NCDK

RFSL Ungdom

Riksförbundet SIMON (Svenskar och Invandrade mot Narkotika)

Rädda Barnens ungdomsförbund

Svenska kryssarklubben  (SKK)

Unga drogförebyggare

SAKNAR HEMSIDA:

Asal Community Riksförbund
huswadad@hotmail.com

Burundisk diaspora i Sverige Riksförbund
072-047 32 35
finaraccount@gmail.com

East Africa Community Riksförbund
072-738 43 00
eastafrik1@gmail.com

Gambiska RF
073-083 44 19
ousman.dumbuya@ezze.se

Muslim Relief Sverige 
070-416 67 79
ahmed@hareri.se

Riksförbundet Banjaluka i Sverige
mirsad.filipovic@hotmail.com

Svensk Somaliska Riksrådet, SSR
Björkrisvägen 3B
702 34 ÖREBRO
mustaf.cali.siyaad@nbv.se 

Sveriges Afrikanska Förbund
harbiamir@hotmail.com

ÖVRIGA SAMARBETEN:

VISIR

Våra Gårdar 

Sveriges Landsråd för Alkohol & Narkotikafrågor (SLAN)

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor (KSAN)

Svensk förening för folkhälsoarbete

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)

HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

Forum för konstruktiv konflikthantering

CAN

Visionsrummet