Popkollo
Popkollo är ett musikläger för tjejer och transpersoner som startades sommaren 2003 i Hultsfred. Popkollo är en bred introduktion i musikens värld med instrumentworkshops, handlett repande i band, inspirationsworkshops med artister från musikbranschen, låtskrivande, inspelning och en avslutningskonsert. NBV har varit med och genomfört popkollo vid ett flertal tillfällen. NBV har också varit med och stöttat de grupper som valt att start band och liknande efteråt.

Make Equal
Stiftelsen Make Equal (f d Crossing Boarders) jobbar med metoder för jämställdhet. Deras vision är ett jämställt samhälle där makten tar ansvar. De lyssnar in orättvisor och lär av framgångshistorier för att med hjälp av inspiration och metoder skapa förändring. Make Equal arbetar och samarbetar med företag, myndigheter och andra organisationer för att göra större och snabbare skillnad. Några exempel är vår metod Jämställdhetseffekten, Fatta/Fatta Man, Twitterklänningen och Make Equal Camp.

Det första steget i NBV:s arbete med att bryta normer var att år 2011 utbilda musikverksamhetsutvecklarna i Make Equals aktionsmaterial, som något förenklat är en checklista i nio steg på hur en organisation kan agera mer jämställt. NBV har haft flera samarbeten tillsammans med Make Equal efter detta, bland annat en ny utbildning för NBV personal 2017.

Nätverket 50/50
NBV ingår och deltar aktivt i Nätverket 50/50 som är ett växande nationellt nät av organisationer, som verkar för jämvikt mellan könen på och runt musikscenen i detta land. Aktiva aktörer är bland annat ABF, Studiefrämjandet, SV, Sensus, Folkuniversitetet, Make Equal och Musik i Väst. Många fler är på väg in.