I NBV MusicBox har vi en specialanpassad cirkelledarutbildning för band, musiker och arrangörer. Utbildningen hålls i flera delar av landet varje år.

På utbildningen spelar vi tillsammans och diskuterar gruppdynamik, folkbildning, NBV och hur du kan samt din musikgrupp kan utvecklas. 

Ofta kommer det en kändare musiker eller någon som jobbar i musikbranchen och berättar dennes upplevelser samt ger tips och idéer till dig som deltagare.

Hör av dig till din verksamhetsutvecklare för att veta när nästa utbildning är.