En vårligen återkommande turnésatsning som vi genomför tillsammans med UNF med straight edge-musik. Vi satsar på större utlänska band tillsammans med vår lokala för att få en bred publik och bra utbyte mellan banden.

Straight Edge har under de senaste åren vuxit sig stark inom Sveriges nykterhetsrörelse med fler föreningar och ökat medlemsantal. Unga i subkulturen Straight Edge organiserar sig i UNF:s föreningsverksamhet för att få ytterligare verktyg att förändra alkoholnormen. Genom NBV Music Box får de nyttja replokaler och konsertlokaler samt utöka sin kunskap kring musikverksamhet. Med Spring Edge Tour hoppas nykterhetsrörelsen nå fler unga.

 Turnéerna har nått stor uppmmäksamhet bland publik likt såväl media.