NBV har många Bosniska medlemsorganisationer. Det är en av anledningarna till att NBV startat ett spännande projekt, vars mål är ett ökat kulturellt och framför allt musikaliskt utbyte mellan Bosnien och Sverige. Tanken är att om NBV skickar svenska band till Bosnien för att spela musik, så lär de sig lite om hur samhället fungerar där. När sedan bosniska band kommer till Sverige så kan de ta del av den svenska kulturen, då bland annat med hjälp av NBV:s medlemsorganisationer.