Nätverket 50/50 består av studieförbunden ABF, Bilda, NBV, Kulturens, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan samt organisationerna Kultur Ungdom, Simba, Jämställd Festival och Make Equal. Målet är att tillsammans jobba fram metoder som medlemmarna kan använda för att nå en större mångfald och jämställd musikverksamhet. För studieförbunden fyller nätverket en viktig funktion att dela erfarenheter och inspirera varandra

Firandet inleddes med ett panelsamtal och därefter högg Christine Hellqvist och Lotta Axelsson in på den stora jubileumstårtan. Att just dessa två personer gjorde detta är ingen slump. Utan Christine och Lottas insatser i nätverkets begynnelse hade inte de senaste årens framgångar kunnat nås.

Poppets, Kim Vestin och Xvstra underhöll och konferencier-Matilda intervjuade Peshi, som driver hiphopkollektivet Gangshebang. Peshi berättade att hon har studiecirklar med 50 rappande tjejer och det görs i NBVs regi.

Kristina Wicksell från Jämställd festival och Make Equal presenterade de senaste siffrorna från årets svenska musikfestivaler. Jämfört med för fem år sedan bokar nu många större festivaler mer jämställt som Kulturkalaset och Way out West i Göteborg eller Popaganda i Stockholm. Dock finns de många festivaler som är betydligt sämre ur jämställdhetssynpunkt och därför är nätverket 50/50 en viktigt aktör i frågan. Ett av de exemplen är Bråvallafestivalen i Norrköping.  

I NBVs mobila replokal pågick aktivitet under hela dagen. Popkollo hade fullt upp med intresserade människor som provade på att spela musik. Samtidigt serverade verksamhetsutvecklaren Elin Borgvall-Piel drinken ”Bitterfitta” - välkomstbubbel och passionsfrukt Moijito till törstiga besökare.

Konstateras kan också att många av besökarna visade ett stort intresse för kampanjen Sober October, som är en kampanj för att uppmärksamma en ”vit”-månad och uppmana människor att dricka mindre, och upptäcka mer. Flera ställde frågor till oss och diskuterade sina alkoholvanor. Materialet som delades ut tog slut mycket snabbt.

I samlad statistik från alla studieförbunds musikverksamhet från 2012 är endast 16 procent av deltagarna kvinnor. Andelen kvinnor och icke cis-män har sedan dess ökat något för varje år, men ännu finns mycket kvar att göra.