Välkommen till Musikleken 2023!

Tisdagen den 7 februari kl 19.00

 

Instruktioner

Musikleken är uppdelad i tre delar:

  • 12 musikfrågor
  • Musikbildspel
  • Quiz

Varje fråga (1–12) kan ge 3 poäng. Totalt 36 poäng.

  • Musikbildspelet ger max 4 poäng.
  • Musikquiz ger max 4 poäng.
  • Genomförd studiecirkel om minst tre träffar på tre studietimmar vardera ger 4 grundpoäng och om ni har sex deltagare eller fler ger det två 2 poäng till, totalt max 6 poäng.

Sammanlagt kan totalt 50 poäng erhållas i årets tävling. Ni väljer att antingen genomföra studiecirkel eller annan folkbildningssammankomst. Markera på svarsblanketten på hemsidan att ni genomfört någon av dessa och skriv in listans nummer och antal deltagare.

Svaren på fråga 1–12 och Musikquizet samt Musikbildspelet ska skickas in senast vid midnatt tävlingsdagen via hemsidan www.nbv.se/musikleken2023 där både svarsblanketten för frågorna 1-12, Musikquiz och Musikbildspel finns i ett samlat svarsdokument.

Kontrollera att föreningens namn och uppgifter är ifyllda. Uppstår problem så kontakta Johnny Boström senast på förmiddagen dagen efter tävlingen så att svaren kommer in snabbt. Inga svar ska sändas per post om ej överenskommelse gjorts i förväg med tävlingsledningen.

Musikleken 2023 avdelare 6.png

 

Musikleken 2023 avdelare 6.png

Musikbildspel