NBV har en visselblåsartjänst. Det är en säker kanal för dig om du behöver slå larm om missförhållanden inom verksamheten.

Varför har NBV ett visselblåsarsystem?

NBV har ett visselblåsarsystem där medarbetare, samverkanspartner och allmänheten anonymt kan uppmärksamma organisationen på missförhållanden. Syftet är att vi ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. Kanalen är tänkt som ett komplement om man som medarbetare inte känner sig trygg med att tala öppet med sin arbetsgivare, eller om man som utomstående inte känner sig trygg med att vända sig till sin ordinarie kontaktperson.

Om jag vill rapportera något, kan jag vara anonym?

Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering. Visselblåsarsystemet ligger hos ett externt företag, och all data som rör visselblåsarsystemet lagras på servrar utanför NBV. Om du bifogar bilagor, se till att de inte innehåller personuppgifter eller annan avslöjande information. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Vad gör ni med inrapporterade ärenden?

Alla rapporterade ärenden hanteras av tre utvalda medarbetare inom NBV. I de fall ärenden bedöms ligga utanför visselblåsarsystemets syfte hänvisas de till annan lämplig part. Handlagda ärenden raderas ur systemet så att information inte lagras i onödan.

Hur går rapporteringen till?

När du bestämt dig för att rapportera länkas du till ett frågeformulär som hjälper dig att ge fullständig information som gör ditt ärende möjligt att utreda på ett bra sätt. Det finns också möjlighet att korrespondera anonymt med dig om mer information skulle behövas. Vår interna grupp får en notis om ett nytt ärende och de loggar in i systemet med personlig inloggning så att ingen obehörig person kan komma åt information kring ett ärende. Ingen känslig information skickas via mejl.

Visselblåsartjänsten kan användas när du misstänker felaktigheter så som:

  • Ekonomiska oegentligheter och korruption
  • Felaktig användning av statsbidrag
  • Allvarliga trakasserier och diskriminering
  • Allvarlig felaktig hantering av personuppgifter
  • Säkerhetsrisker på arbetsplatsen

Du hittar vår visselblåsartjänst här: https://report.whistleb.com/nbv

Här hittar du mera information: