För vissa passar det att skapa en Facebook-grupp eller platser för fildelning som Google eller Dropbox. Gruppen kanske föredrar att hålla kontakten via videosamtal genom tjänster som Skype eller andra plattformar som gruppen föredrar. Om gruppen inte har en plattform som passar kan vi på NBV hjälpa er med detta.

Det finns grundläggande riktlinjer för en studiecirkel som gäller även för en distanscirkel. En studiecirkel består av minst tre personer som under minst tre sammankomster och minst nio studietimmar gemensamt söker kunskap. De grundläggande villkoren gäller även för studiecirklar på distans. Istället för den fysiska träffen ska deltagarna i en distanscirkel vara uppkopplade på en gemensam plats under en överenskommen tid för att det ska räknas som en studiecirkel.