För vissa passar det att skapa en Facebook-grupp eller platser för fildelning som Google eller Dropbox. Gruppen kanske föredrar att hålla kontakten via videosamtal genom tjänster som Skype eller andra plattformar som gruppen föredrar. Om gruppen inte har en plattform som passar kan vi på NBV hjälpa dig med detta.

Det finns grundläggande riktlinjer för en studiecirkel som gäller även för en distanscirkel. En studiecirkel består av minst tre personer som under minst tre sammankomster och minst nio studietimmar gemensamt söker kunskap. De grundläggande villkoren gäller även för studiecirklar på distans. 

I vanliga fall behöver deltagarna deltagarna i en distanscirkel vara uppkopplade på en gemensam plats och tid för att det ska räknas som en studiecirkel. Med tanke på spridningen av det nya coronaviruset är det nu möjligt att vara uppkopplad på olika tidpunkter men på samma plattform för att kunna genomföra sin studiecirkel.

Starta en digital studiecirkel 

Digitala plattformar som möjliggör studiecirklar på distans

Studiematerial till digitala studiecirklar