En studiecirkel är ett fantastiskt sätt för dig och dina vänner att lära er saker på ett sätt som passar er.

I en studiecirkel är deltagarnas erfarenheter och kunskaper viktiga för att gruppen ska utvecklas. Alla i studiecirkeln är med och deltar aktivt och alla har något att bidra med. I en studiecirkel styr deltagarnas egna intressen ämnet och förändrar inriktningen därefter. Oavsett om ni har ett band, vill påverka samhället, starta en förening, utveckla en talang eller vill lära er något nytt så kan ni oftast göra det via en studiecirkel.

Det är det egna intresset och den fria viljan som är grunden för studiecirkeln. En studiecirkel kan bedrivas med enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansstudier eller i sin helhet på distans. 

En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Det finns grupper som spelar musik tillsammans, utövar konst eller lagar mat ihop, men det kan också vara klassiska studiecirklar som bokcirklar, språkcirklar, filmcirklar och hantverkscirklar.

bildserie 1.png

 

Så här kommer ni igång:

  1. Samla en grupp människor med liknande intressen.
  2. Välj ut en cirkelledare i gruppen. Cirkelledaren ansvarar för att hålla ihop gruppen, driva arbetet och ha kontakt med NBV.
  3. Bestäm hur ofta och hur ni ska träffas. Ni måste ha minst tre träffar och minst nio studietimmar på 45 minuter. Ni kan välja att ha cirkeln helt eller delvis på distans.
  4. Kontakta oss, så får cirkelledaren ett introduktionsmöte med en verksamhetsutvecklare.
  5. Skriv en studieplan för ert arbete. 

Logga in i E-tjänsten för att registrera en ny cirkel. Skulle du sakna eget konto kan du ändå starta cirkel på https://startacirkel.nbv.se/ 

Från hobby till studiecirkel - så här gör du

Det finns många anledningar att starta din egen studiecirkel:

-Du får ett brett kontaktnät.
 
-Du får personlig utveckling med fokus på bland annat ledarskap och folkbildningens pedagogik.
 
-Du och dina cirkeldeltagare får möjlighet att utvecklas tillsammans.

-Du får stöd i form av personlig kontakt, tips, idéer, material och utbildning.

pexels-cottonbro-4778617.jpg

Vad k​an NBV hjälpa till med? 

 -Utbildning
Som cirkelledare kan får du tillgång till ett utbildningsprogram. Läs mer här

-Lokal 
NBV kan ofta hjälpa till med lokal, antingen på avdelningen eller någon annanstans. Fråga din verksamhetsutvecklare vad vi kan erbjuda dig där du bor.

-Marknadsföring eller administration 
Ni kan också få hjälp med pappersarbete såsom kopiering och distribution, både kring studiecirkeln och inför arrangemang som ni anordnar i anslutning till studiecirkeln. Ska ni exempelvis anordna en föreläsning eller en musikkonsert så fråga oss vad just vi kan stötta er med. 

-Material och utrustning
Vi kan bistå med viss utrustning som behövs för er studiecirkel, allt från böcker till instrument eller teknisk utrustning för musikproduktion.

bildserie.png

 

NBV är inte vinstdrivande utan får ekonomiskt stöd från stat, kommun och landsting för att arrangera studiecirklar för alla som är intresserade. Med det som utgångspunkt kan vi ge stöd till studiecirklar i olika former beroende på vilket behov som finns. 

Vill du veta mer?