I vårt introduktionssamtal får du lära dig om de mest grundläggande momenten för studiecirklar. I samtalet får du även information om oss på NBV och vår ideologi.

På ett introduktionssamtal får du all form av kunskap du behöver för att kunna genomföra din studiecirkel tillsammans med deltagarna.