Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får.

-Vad är en studieplan? 

En studieplan är ett pedagogiskt verktyg för studiecirkeln. Att varje studiecirkel ska ha en studieplan är bestämt av staten, som ger stöd till studieförbunden. I reglerna står att det ska finnas en dokumenterad plan för studiecirkelns genomförande och för det studiematerial som används. Varje studiecirkel upprättar en studieplan själva, eller med stöd från oss på NBV.  

-Vad är en cirkelledare? 

I varje studiecirkel finns en cirkelledare. Cirkelledarens roll är att se till att gruppen fungerar på ett demokratiskt sätt och att alla känner sig delaktiga och lyssnade på. Ledaren bidrar till lärande och fyller på många andra sätt en mycket viktig funktion för sina deltagare. Cirkelledaren blir även kontaktperson till oss på NBV. 

-Vad är en studiecirkel? 

Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form som används inom folkbildningen. En studiecirkel består en grupp människor som vill lära sig något tillsammans. Det är det egna intresset och den fria viljan som är grunden för studiecirkeln. En studiecirkel kan bedrivas med enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansstudier eller i sin helhet på distans. 

En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Det finns grupper som spelar musik tillsammans, utövar konst eller lagar mat ihop, men det kan också vara klassiska studiecirklar som bokcirklar, språkcirklar, filmcirklar och hantverkscirklar. En studiecirkel måste bestå av minst 3 deltagare och deltagarna måste vara minst 13 år. En studiecirkel måste omfatta minst 3 träffar. I varje studiecirkel finns en cirkelledare och denne måste bland annat ansvara för kontakten med NBV. 

-Vad är en cirkel? 

En cirkel är ett annat namn för en studiecirkel. 

-Kan man ha en studiecirkel på distans?  

Det går absolut att ha en studiecirkel på distans, exempelvis via nätet. Det kan ske på olika sätt, en del tycker om att använda Facebook-grupper och använder fildelningstjänster som Google docs eller Dropbox. Andra träffas via video genom exempelvis Skype. I övrigt sker studiecirkeln som vanligt.  

-Kostar det något? 

Att starta och driva en studiecirkel hos oss kostar ingenting. I vissa enstaka fall finns det kursavgifter eller materialkostnader. NBV är inte vinstdrivande utan får ekonomiskt stöd från stat, kommun och landsting för att ordna studiecirklar för alla som är intresserade. 

-Hur lång tid är en studietimme? 

45 minuter räknas som en studietimme. 

-Vad är folkbildning? 

Syftet med folkbildning är att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få medborgare att ta till sig ny kunskap och nya värderingar genom exempelvis studiecirklar och föreläsningar. Inom folkbildningen är principen att det alltid ska vara deltagarna själva som styr innehållet i sin folkbildning. Folkbildningen kännetecknas av den mycket viktiga principen "fri och frivillig" vilket innebär att den står fri från statlig styrning och att den alltid ska vara frivillig för deltagarna.  

-Vad är ett kulturprogram? 

Kulturprogram är en verksamhet som framförs eller redovisas inför publik, som exempelvis musik, konsert, teater, föreläsning eller utställning. 

-Vad är ett introduktionssamtal?

Innan man håller sin första träff i den nya studiecirkeln ska cirkelledaren få ett introduktionssamtal, detta görs antingen under ett möte med en av våra verksamhetsutvecklare eller direkt via vår webbplats. Introduktionen ger cirkelledaren en inblick i vad folkbildning är, vilka NBV är och hur en studiecirkel fungerar. 

-Kan jag gå en utbildning?  

Hos oss på NBV finns det utvecklingspotential för dig som är cirkelledare. Vi har byggt upp det i tre steg som en del av vårt utbildningsprogram Folkbildare i utveckling. Läs mer om vårt utbildningsprogram under ”Cirkelledarutbildning”. Du får alltid ett intyg när du gått en utbildning hos oss.  

-Kan jag få ett intyg att jag varit med i en studiecirkel? 

Självklart, kontakta din verksamhetsutvecklare. 

-Övrigt 

Vi finns i hela Sverige vilket innebär att det kan finnas lokala skillnader i vad ni kan få hjälp med. Fråga därför vad vi kan erbjuda dig där du bor. Vill du veta mer om vad du kan få för hjälp av NBV? Kontakta oss. 

Hur förhåller ni er till GDPR/Dataskyddsförordningen?

Vi på NBV arbetar aktivt med att leva upp till den europeiska förordningen GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Det är NBV som ansvarar för och behandlar personuppgifter inom NBVs verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att anpassa våra rutiner och vår dokumentation enligt GDPRs föreskrifter.

Du hittar mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter på nbv.se/GDPR.

Har du andra frågor? Hör av dig till oss!