Hitta rätt verktyg för gruppen i den plattform där ni är som mest bekväma.