Schabraket är en värld av kreativitet och kultur för oväntade möten mellan människor. Med Schabraket sätts ljuset på att ärliga och nyfikna samtal behövs för att tilliten mellan människor ska växa. 

Inom Schabrakets fyra ljudisolerade väggar skapas ett slutet rum där deltagarna möts i ett samtal där bakgrund, synsätt, erfarenheter, tankar och värderingar kan skilja sig åt, och där det som sägs inte styrs eller färgas av att någon annan lyssnar.  

Möten alla kan se - men ingen kan höra 

I Schabraket sammanförs två personer där det slutna rummet kan möjliggöra oväntade samtal, reflektioner och insikter. Varje samtal är 20 minuter.  Under Bokmässan bjuder vi in makthavare från olika delar av samhället, Schabrakets program presenteras innan Bokmässan. 

 

Studieförbundet NBV är Sveriges äldsta studieförbund och vilar på övertygelsen om att möten och reflektion är en avgörande kraft för att skapa ett samhälle där vi alla kan utmanas och utvecklas. Studieförbundet NBV är en plats för människor och idéer att växa.