en förmiddag om hur seniorers hälsa påverkas av alkohol