Genom samarbete mellan Europeiska kommissionen och Europarådet, sedan 1985 i drygt 50 länder

Anmälan senast 18/9 till Sabaheta Vehabovic
sabaheta.vehabovic@nbv.se Tel 0702-987141