NBV Västs styrelse och valberedning

Ordförande

Lena Elmquist, Blå Bandet e-post

Ledamöter

Almedin Spahić, BIS e-post
Annika R Bergman, Blå Bandet e-post
Angelica Ljung, MHF e-post
Calle Wennerstrand, IOGT-NTO e-post
Gunilla Fält, IOGT-NTO e-post
Lena Johansson, SFF e-post
Stig Håkangård, IOGT-NTO e-post
Tomas Jonsson, MHF e-post

Valberedning
Jan Linde e-post
Göran Pettersson e-post
Monica Ståhl e-post