Publicerad

Medlemsmöte i NBV Väst sker den 25 november 2023 kl. 11:30–15:00 som ett hybridmöte på Hjälmareds folkhögskola och digitalt. Länk skickas ut till anmälda ombud. Uppge vid anmälan om ombud ska delta fysiskt eller digitalt.

Medlemsmötet beslutar om mål och inriktning för regionens verksamhet kommande år. 

Anmälan av ombud samordnas av er riksorganisation och skickas till regionstyrelsen (vast@nbv.se) med bifogad ombudsfullmakt senast den 2 november 2023 .


Motion ska vara regionstyrelsen tillhanda (vast@nbv.se) senast sex veckor före medlemsmötet, det vill säga den 13 oktober 2023.