Publicerad

Medlemsmöte i NBV Väst sker den 26 november 2022 kl. 11:30–15:00 som ett hybridmöte på Hjälmareds folkhögskola och digitalt. Länk skickas ut till anmälda ombud. Uppge vid anmälan om ombud ska delta fysiskt eller digitalt.

Medlemsmötet beslutar om mål och inriktning för regionens verksamhet kommande år. 

Anmälan av ombud samordnas av er riksorganisation och skickas till regionstyrelsen (vast@nbv.se) senast den 5 november 2022.  

Motion ska vara regionstyrelsen tillhanda (vast@nbv.se) senast sex veckor före medlemsmötet, det vill säga den 15 oktober 2022.