Kallelse till medlemsmötet har gått ut den 28 maj till NBVs medlemsorganisationers centrala förbund.

Hur anmäler ni era ombud?
Anmälan av ombud ska vara NBV-regionen tillhanda, enligt stadgans § 16, senast tre veckor innan medlemsmötet, vilket för NBV Väst
är den 6 november.
Anmälan sker med ombudsfullmakt via mejl till regionens koordinator
Emma Ekblom, vars kontaktuppgifter du hittar längst ner på denna sida.

Motionsrätt och motioner
Motionsrätt tillfaller medlemsorganisationers lokala och regionala organ inom regionens verksamhetsområde.
Motion skall enligt stadgans § 16 vara regionstyrelse tillhanda senast
sex veckor innan medlemsmötet, vilket för NBV Väst är den 16 oktober.
Motioner skickas till regionens koordinator Emma Ekblom, vars kontaktuppgifter du hittar längst ner på denna sida.

Handlingar och föredragningslista
Är du anmäld som ombud? Då får du föredragningslistan och alla övriga handlingar du behöver skickade till dig senast två veckor innan medlemsmötet.

Datum, tid och plats
Dag: 27 nov 2021
Tid och plats: kl. 11:30-15:00 på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke

Möjlighet finns att delta digitalt kl. 13:00-15:00,
via "Lifesize 86 - NBV Väst Medlemsmöte".