Välkommen att spinna och fika tillsammans! Ullkonstnären Lena Köster finns på plats och svarar på dina frågor.

Ta med dina egna spinnredskap och ull om du har, annars lånar du på plats.


Kostnad
500kr (i avgiften ingår fika och lån av redskap)

Hantering av personuppgifter