För dig som förstår konversation inom olika ämnesområden och vill utveckla språket genom att delta i samtal med bättre flyt och självförtroende.

Stor vikt läggs på förmågan att delta i diskussioner om vardagliga händelser. Ledare har spanska som modersmål.

Startdatum: 10 mars
Tid: kl.19:00 - 20:30
10 tillfällen
Kostnad: 1400 kr(ledaren har studiematerial)

Har du frågor eller funderingar kontakta: doris.andersson@nbv.se

Hantering av personuppgifter