Språket är nyckeln till andra kulturer. Ta chansen att göra din värld större!

Kursen vänder sig till personer som vill lära sig spanska från grunden. Ordförrådet hämtar vi från vardagssituationer, användbara fraser och exempel på dialoger för direkt kommunikation samt texter med ett vardagligt men varierat språk.

Inga förkunskaper krävs. Ledare har spanska som modersmål.

Startdatum: 10 mars
Tid: kl.17:15 - 18:45
10 tillfällen
Kostnad: 1400 kr( Kostnaden för kurslitteratur ingår inte i kursavgiften)

Har du frågor eller funderingar kontakta: Doris.andersson@nbv.se

Hantering av personuppgifter