Varje år arrangerar nätverket ”Se Mig” en fullspäckad vecka av aktiviteter och program med fokus på barns rättigheter. Temat för i år är barns rätt till trygghet och säkerhet. Nätverkets syfte är att bidra till en ökad kunskap om barnkonventionen, upplysa om barnrätten samt inspirera till aktiviteter, handling och ökad samverkan i länet. Vi på NBV är väldigt stolta över att få vara en del av arrangemanget för några utav de kommande programmen under veckans gång.

Nedan finner du några exempel över veckans aktiviteter och program:

 • Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin pratar om barns rättigheter under ett krig. Barnombudsmannen tar även upp de brister myndigheten ser när det gäller hur barns rättigheter uppfylls i Sverige.
   
 • Johanna Lidén Norrman och Elin Eklöf, regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel, berättar om sitt arbete och om hur barn på olika sätt berörs.
   
 • Agera Värmland och Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala anordnar föreläsning om Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan och metodmaterialet PraLin.
   
 • Författaren Sofia Sköld presenterar sin bok ”Signes mamma är rädd för allting”.
   
 • Sophie Josephson, senior barnrättsrådgivare, ECPAT föreläser under temat ”Tjejer måste sluta skicka bilder”.
   
 • Annika Andersson, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Värmland redogör för hur långt pilottestandet inom det universella föräldraskapsstödet Växa i Värmland har kommit.
   
 • Det stora barnkalaset i Karlstads och Årjängs kommuner.
   

För mer information och anmälan finner du via länkarna nedan.

Program

Anmälan