Man stickar en ruta år gången, vågrätt rad för rad. Detta ger en yta som ser Näverflätad ut. Lite stickvana krävs. Anmälan till NBV Väst 0708-337787 eller barbro.alden@nbv.se