Workshopen har som syfte att reflektera kring utländska akademikers integration och belysa möjligheter och utmaningar inom integrationsprocessen. Resultaten av diskussioner ska användas i Juniors förstudie med samma tema. 

Föreläsare: Junior Gómez Manresa PhD. Adjunkt Gymnasielärare Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping. Konsult Integration för Invandrare.

Är du intresserad om integrationsfrågor? Då är du mycket välkommen.

Vi bjuder på gott fika!

Anmäl dig senast den 17 april

Hantering av personuppgifter

Information in English:

 

Do you have a foreign academic education? 

The purpose of the workshop is to reflect on the integration of foreign academics and highlight opportunities and challenges within the integration process.

Are you interested in integration issues? Do you like coffee/tea? Then you are very welcome .

Language: Swedish & English.

Lecturer: Junior Gómez Manresa PhD. Adjunct High school teacher Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping. Consultant Integration for Immigrants

Register latest by April 17 

Handling of personal data