Fläta hängande gräskronor av grässtrån samt girlanger av syrenblommor och blad. Anmälan görs till NBV Väst 0708-337787 eller barbro.alden@nbv.se