Vi firar 100 år av demokrati! Idag tar många av oss demokratin för givet – men hur kom det sig att vi slutligen fick allmän och lika rösträtt för 100 år sedan? Vilka var pionjärerna, och vilken roll spelade folkrörelserna och kvinnorna? Hur mår demokratin idag och vilka utmaningar står vi inför?  

Andrine Winther är chef för riksdagens sekretariat (S) och engagerad i nykterhetsrörelsen. I denna föreläsning berättar Winther om avgörande skeenden i vår historia, men också om kampen som ledde fram till beslutet om allmän rösträtt och demokratins införande i Sverige. Samtalet kretsar också kring de utmaningar demokratin möter idag. 

Föreläsningen sker via Zoom den 20 oktober 19:00. Du får länken till mötet via e-post när du anmält dig. 

_________________________

Osäker på Zoom? Delta i en utbildning innan passet! 

12 oktober | 19:00–21:00 | Begränsat antal platser
Vi erbjuder dig en grundläggande kurs i Zoom en vecka innan föreläsningen. Fokus ligger på teknik och delaktighet i möten. Ledare: Urban Norlander.