Medlemsmötet beslutar om mål och inriktning för regionens verksamhet kommande år. 

Anmälan av ombud samordnas av er riksorganisation och skickas till regionstyrelsen (sydost@nbv.se) senast den 5 november 2022.  

Motion ska vara regionstyrelsen tillhanda (sydost@nbv.se) senast sex veckor före medlemsmötet, det vill säga den 15 oktober 2022.