Publicerad

Medlemsmöte i NBV Sydost sker digitalt den 26 november 2022 kl. 10–13. Länk skickas till anmälda ombud

Medlemsmötet beslutar om mål och inriktning för regionens verksamhet kommande år. 

Anmälan av ombud samordnas av er riksorganisation och skickas till regionstyrelsen (sydost@nbv.se) senast den 5 november 2022.  

Motion ska vara regionstyrelsen tillhanda (sydost@nbv.se) senast sex veckor före medlemsmötet, det vill säga den 15 oktober 2022.