Träffen är för dig som drabbats av förlusten att en närstående tagit sitt liv. Att träffa andra efterlevande i liknande situation kan vara ett stöd. Sorgen kan ta sig olika uttryck, men tillsammans med andra efterlevande kan man få hjälp att sätta ord på sin upplevelse. Att få möjlighet att dela det som är svårt kan vara en hjälp i sorgen.

Helena Ahnberg som förlorade sin son, Stefan i självmord 2019 håller i samtalsträffarna.

Helena är ledamot i SPES styrelse, samtalsledare, kontaktperson och ansvarig för SPES-Jönköpings hemsida

Anmälan och frågor skickas till:
helena.ahnberg@spes.se eller telefon 0708- 75 17 19