Välkommen med eller utan bil! Ställ ut din bil och beundra alla andra vackra bilar

Måndagen varje månad
(3/7, 7/8, 4/9, 2/10)
17:30-19:30


IOGT-NTO parkeringen
Järnvägsgatan 31, 570 02 Stockaryd