Schema för dagen:

9.45 Karin Adelsköld hälsar välkomna
NBV Sydost välkomnar dig till en dag fylld med inspiration inom våra tre idéområden demokrati, nykterhet och föreningsliv.

10.00 - 10.50 Föreläsning - demokrati
Dalala Abdel Gani, författare och socialpsykolog föreläser om familjens struktur och demokrati i medelhavets kultur. Heder, religion och demokrati. Makt, religion och kvinnor.

10.50 - 11.00 Paus med musikunderhållning

11.00 - 11.50 Föreläsning - nykter livsstil
Håkan Fransson, drogförebyggare, föreläser om sin metod för att utrota ungdomsfyllan, Öckerömetoden. I föreläsningen pratar Håkan om gränssättning och anknytning till våra barn och hur vi som vuxna bör ha mer samverkan med varandra för att förebygga och förhoppningsvis utrota ungdomsfyllan.

11.50 - 12.30 Lunch

12.30 - 13.20 Panelsamtal - föreningsliv
Panelsamtal med Andrea Lavesson NBV, Sophie Brömster, psykolog medbakgrund i nykterhetsrörelsen och Esraa Kabor, föreningsaktiv cirkelledare iSydost. Många föreningar kämpar idag med utmaningen att engagemanget sviktaroch medlemsantalet faller. Vi har därför ställt frågor till några föreningar som visamverkar med om vad deras utmaning består i, för att ge er tips och idéer.

13.20 - 13.30 Paus med musikunderhållning

13.30 - 14.20 Inspiratören Karin Adelsköld - om humor som redskap!
Att ett gott skratt förlänger livet har sen länge bekräftas av vetenskapen. Nyareforskning visar även att humor och skratt är ett mycket effektivt verktyg motstress och psykisk ohälsa om de används på rätt sätt - inte minst när vi behövt blimer digitala. Karin Adelsköld berättar om den senaste humorforskningen och visarhur man rent praktiskt kan öka effektiviteten och kreativiteten och minskar stressoch annan ohälsa med hjälp av humor på arbetsplatsen såväl som i livet.

14.20 - 14.30 Karin Adelsköld avslutar dagen

Inspirationsdagen kommer att sändas via Zoom där möjligheten finns att ansluta via dator eller mobil.

Anslutningslänk: https://bit.ly/3aYbqQ4