Kvinnojouren Helga berättar om deras arbete och kvinnors utsatthet av våldet i nära relationer.

För mer information & anmälan kontakta:
Anette Oscarsson 0733-25 49 87 eller
anette.oscarsson@nbv.se