En filmklubb där medlemmarna får bestämma innehållet.