Filmklubben som nyanserar, väcker känslor, utmanar attityder, tar itu med fördomar och går utanför mainstream ramarna.